S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp

Nasz adres:

66-400 Gorzów

ul. Pocztowa 1

tel. 7214-856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALK

 

SYSTEM KALKULACJI

CEN WYROBÓW

 

 

Dokumentacja

 

 

 

 

 

 

 

Autor:

Marek Klimek

 

 

Gorzów Wlkp.  październik 2002

S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp

 

 

 

 

____________________________________________________________

Spis treści

                      1. Ogólna charakterystyka systemu                  ...........................................

                                 1.1 Struktura systemu                                  ........................................

                      2. Opis modułów w kolejności wykonania kalkulacji .................................

                                 2.1 Cennik robocizny/sprzętu       ......................................................

                                 2.2 Cennik materiałów                ..........................................................

                                 2.3 Cennik wyrobów         ....................................................................

                                 2.4 Kalkulacja            ..............................................................................

                                 2.5 Listy wyrobów         ........................................................................

                      3. Wdrożenie systemu                  ....................................................................

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.

 

_______________________________

1.1 Struktura systemu.

 

            System “KALK” skada się z czterech zasadniczych modułów:

 

            1. WYROBY

                        - zakładanie i aktualizacja indeksu wyrobu

                        - wprowadzanie nakładów materiałów, robocizny i sprzętu

                        - wykonanie obliczeń ceny wyrobów

            2. MATERIAŁY

                        - zakładanie i aktualizacja indeksu materiałowego

                        - wydruk cennika materiałów

            3. NAKŁADY

                        - zakładanie i aktualizacja indeksu robocizny i sprzętu

                        - wydruk cennika R/S

            4. LISTY  WYROBÓW

                        - zakładanie i aktualizacja list wyrobów

                        - wydruki list wyrobów

                        - obliczenia nakładów RMS dla list wyrobów

 

___________________________________________

2. OPIS MODUŁÓW .

 

Cały proces wykonania kalkulacji ceny przebiega w kolejności:

_______________________________

2.1 Cennik robocizny i sprzętu.

 

       1.  Moduł  NAKŁADY robocizna/sprzęt

 

                          - założyć indeksy i nazwy robocizny i sprzętu

                          - ustalić stawki jednostkowe dla poszczególnych indeksów

 

            Dostępne są nastepukące klawisze:

            - klawisz F2 - dodanie nowego składnika

            - klawisz F3 - usunięcie wskazanego (podświetlonego) składnika

            - klawisz F4 - szukanie w/g  indeksu lub nazwy

            - klawisz F5 - zmiana porządku wyświetlania na ekranie

            - klawisz F6 - właczenie filtru do wyświetlania informacji

            - klawisz F7 - kartoteka indeksu (indeksy wyrobów, w których występuje)

            - klawisz F8 - wydruk cennika robocizny i sprzętu

 

 

 

 

            - pole “Robocizna/Sprzet  -  litera R dla indeksu robocizny

                                                            -  litera S  dla indeksu sprzętu

            - pole “Indeks”  -  14 znaków dowolnych, jednak dla przejrzystości cennika

                                                należy tworzyć indeksy w sposób logiczny

 

       2.  Moduł  MATERIAŁY

                          - założyć indeksy i nazwy materiałów

                          - ustalić ceny jednostkowe dla poszczególnych indeksów

                          - ustalić stawki transportu na jednostkę dla materiałów masowych

 

            Dostępne klawisze:

 

            - klawisz F1 - wybranie nr magazynu z systemu materiałówki

- klawisz F2 - dodanie nowego składnika podgląd towaru z wybranego magazynu na klawisz F1(przepisuję indeks i nazwę łącznie z ceną zakupu)

            - klawisz F3 - usunięcie wskazanego (podświetlonego) składnika

            - klawisz F4 - szukanie w/g  indeksu lub nazwy

            - klawisz F5 - zmiana porządku wyświetlania na ekranie

            - klawisz F6 - właczenie filtru do wyświetlania informacji

            - klawisz F7 - kartoteka indeksu (indeksy wyrobów, w których występuje)

            - klawisz F8 - wydruk cennika materiałów/lub aktualizacja cennika

            Przy aktualizacji możliwy jest wybór następujących parametrów:

- rodzaju ceny pobieranej z magazynu podstawowego do magazynu wyrobów jako ceny do kalkulacji (cena netto zakupu średnia,ostatnia lub netto sprzedaży)

- sposób aktualizackji - zawsze lub tylko gdy cena w magazynie podstawowym jest wyższa od ceny kalkulacyjnej         

 

Dla materiałów masowych wprowadza się dodatkowo koszty transportu wyliczane automatycznie przy kalkulacji odpowiednio za jednostkę lub wagę materiału masowego

 

       3.  Moduł  WYROBY

 

Moduł pozwala definiować kolejne wyroby i ich składniki. Zdefiniowane  wyroby mogą być składnikiem kolejnego wyrobu. Zdefiniowany wyrób nie może zawierać samego siebie jako składnika.

Funkcje dostępne w module:

                        - F2 - zakładanie  indeksu i nazwy wyrobów         

                        - F9 - wybór  składników i nakładów R,M,S dla poszczególnych wyrobów

                        - F1 - ustalanie narzutów do kalkulacji dla  wybranych grup wyrobów 

Możliwe są następujące narzuty:

- sprzęt (S)%

- na materiały pomocnicze %

- koszty zakupu (Kz)%

- narzuty do pracy sprzętu %

- narzuty ogólne %

- zysk wyliczany według wybranego wzoru ( Materiały+ Koszty zakupu+Robocizna+Sprzęt+Koszty ogólnozakładow) %

- F8 - wykonanie obliczeń i wydruki cenników wyrobów w postaci : kalkulacji wyrobu, zużycia materiałów,cennika i graficznego wydruku wyrobu)

Przy wydruku kalkulacji jest możliwe uaktualnienie czyli uwzględnienie nowych cen sprzedaży lub narzutów.

Jeżeli nie chcemy kożystać z narzutów zdefiniowanych dla grup wyrobów w definiowanym wyrobie możemy bezpośrednio wpisać narzut  % dla robocizny liczony w % wartości materiałów i narzut % dla materiałów pomocniczych liczony od sumy robocizny i pracy sprzętu.

 

            Inne funkcje

            - klawisz F3 - usunięcie wskazanego (podświetlonego) składnika

            - klawisz F4 - szukanie w/g  indeksu lub nazwy

            - klawisz F5 - zmiana porządku wyświetlania na ekranie

            - klawisz F6 - właczenie filtru do wyświetlania informacji